Flexmark.cz > Technologie > Mikroúder

Mikroúder

Tento způsob značení je podobný principu jehličkových tiskáren. Místo papíru se značí do materiálu, který snáší deformaci, a má tvrdost nižší či rovnou 63 HCR (dřevo, plast, měď, mosaz, hliník, nerez, ocel)

Detail mikroúderu Mikroúderová (či také mikrobodová) technologie umožňuje značit ploché, konvexní i konkávní povrchy.

Realizace jednotlivých znaků (písmen, číslic, symbolů, grafických log, kódů) spočívá v po sobě jdoucích bodech (úderech). Nesmazatelné značení je realizováno malými prohlubněmi (mikro-údery). Při tomto postupu nevznikají ve značeném materiálu praskliny.

Značení mikrobodem je realizováno monoblokovým karbidovým hrotem, který v průběhu značení vibruje (50 úderů za sekundu). Excitace razníku probíhá pomocí elektromagnetu. Ten umožňuje hrotu klesat a značit tak dílec, a následně se stahovat zpět pomocí pružiny.

Značení provedené strojem FLEXMARK vyhovuje platným normám v oblasti automobilového i leteckého průmyslu (EN9132, DT0589...)

Díky elektromagnetickému principu je mikroúderové značení Flexmark:

- EKONOMICKÉ : Bez spotřebního materiálu (hrot lze brousit)

- UNIVERZÁLNÍ : Značení do mnoha materiálů

- JEDNODUCHÉ : Přímé zadávání značených dat

- KVALITNÍ : 100% programovatelná technologie

- ÚČINNÉ : Značení na všechny povrchy

- EKOLOGICKÉ : Žádný odpadní materiál

- NEZÁVISLÉ : Jediný zdroj energie

- VÝKONNÉ : Rychlost a kvalita značení